RIAA

RIAA er egentlig en forkortelse for Record Industri Assosiation of America, en organisasjon, som navnet tilsier, har sine røtter tilbake til grammofonindustriens barndom.

 

riaa Imidlertid ses benevnelsen ofte brukt om forsterkere med den karakteristiske utjevnerkarakteristikken (meget forvrengt!) vist til venstre.

Denne benyttes i avspillerforsterkere for de gamle grammofonplatene, der siste generasjons avtastere er av magnetisk eller spole type.

Den nødvendige RIAA avspillerkarakteristikken har tre frekvensreferanser: 50, 500 og 2120 Hz.Dette svarer til tidskonstantene 3180, 318 og 75 µs, se figuren nedenfor. Her er det asymptotiske (blå) og reelle (grønne) forløp inntegnet.

riaakar

Referansefrekvensen er 1 kHz med verdien 0 dB. Dette betyr at en eventuell forsterkning vil øke dette beløpet likt for alle frekvenser. For enkelhets skyld er utjevnerkarakteristikken vist i tabellen nedenfor.

 
Hz dB Hz dB
20 +19.3 800 +0.7
30 +18.6 1k 0.0
40 +17.8 1.5k -1.4
50 +17.0 2k -2.6
60 +16.1 3k -4.8
80 +14.5 4k -6.6
100 +13.1 5k -8.2
150 +10.3 6k -9.6
200 +8.2 8k -11.9
300 +5.5 10k -13.7
400 +3.8 15k -17.2
500 +2.6 20k -19.6
Magnetiske avtastere har en forholdsvis lav utgangsspenning. Det er vanlig å benytte ca 2 - 10 mV utgangsspenning ved 5 cm/s som en tommelfingerregel. Dette medfører at RIAA forsterkere må konstrueres som lavstøyforsterkere for ikke å degradere systemets støyegenskaper.

Avtastere med bevegelig spole har en meget lav utgangsspenning, 20-40 dB under de magnetiske typene er det mest typiske. Dette medfører at det må benyttes en forsterker - eller transformator - foran RIAA forsterkeren. Her må frekvenskarakteristikken være lineær. Grunnen til at det ses transformatorer her er at det er meget vanskelig å konstruere tilstrekkelig støysvake forsterkere for denne typen avtastere.

Utgangsspenningen spesifiseres for en gitt modulasjonshastighet. For magnetiske avtastere er utgangsspenningen proporsjonal med hastigheten. F.eks. vil en avtaster som leverer 5 mV ved 5 cm/s levere 1 mV ved 1 cm/s. Denne avtasteren spesifiseres å ha en følsomhet på 1 mV/cm/s.

For å kunne transformere følsomheten til brukbar informasjon for å kunne konstruere RIAA forsterkere må en vite typiske og maksimale modulasjonshastigheter for stereoplatene.

RIAA avspillerkarakteristikken tillater en maksimal hastighet på 25 cm/s i området 800 til 2500 Hz. For en avtaster med følsomheten 0.5 mV/cm/s er maksimal utgangsspenning følgelig 12.5 mV. Gode stereoplater er innspilt med typisk 3 til 5cm/s.

RIAA forsterkerens nominelle utgangsspenning og dens følsomhet setter forsterkerens forsterkning. For en avtaster med følsomhet 0.5 mV/cm/s er følgelig utgangsspenningen 2.5 mV  (for en hastighet på 5 cm/s). Er forsterkningen 40 ganger (for 0 dB referansen på 1 kHz), vil nominell utgangsspenning være 100 mV. For avtasterens maksimale utgangsspenning på 12.5 mV vil en forsterkers maksimale utgangsspenning være 500 mV. En bør merke seg at dersom en øker den nominelle forsterkningen til 200 ganger (for å kunne føde signalet direkte til en effektforsterker med høy følsomhet), må forsterkeren i verste fall kunne klare 2.5 V. Selv denne verdien gjør det mulig å konstruere forsterkere med forholdsvis lav forsyningsspenning.


 

Hjem

Copyright©2020
Knut Harald Nygaard