Hiraga 20-30 W - En klasse A effektforsterker

Introduksjon

Denne audioeffektforsterkeren er et design av den berømte Jean Hiraga. Den originale 20 W forsterkeren er beskrevet i Jean Hiraga Class-A Amplifiers. Transistorene produseres ikke lenger, så transistorene her er alle erstatninger. Den originale 30 W-forsterkeren er veldig lik 20 W-forsterkeren med noe få modifikasjoner for å øke utgangseffekten. Med utlegget som presenteres her kan du tilpasse designet til hvilken utgangseffekt du ønsker. Jeg har brukt samme skjema som Hiraga, men har pekt på de muligheter du har til å minske forvrengning og utgangsimpedans.


Skjema

Forsterkerens skjema er vist nedenfor. Komponentene er alle plassert på samme kretskort. J1-J6 er konnektorene på kortet. Komponentverdien på skjemaet passer til en 20 W utgave med en strømforsyning på ca +22/-22 V. Bemerk at R20 og R21 fastlegger arbeidspunktet. Dersom disse motstandene reduseres, økes hvilestrømmen i utgangstransistorene. Et godt råd er å bruke en variabel motstand for å fastsette hvilestrømmen, for så etterpå å lodde på plass motstandene med tilsvarende verdi etterpå.

For en 30 W forsterker skal det ikke være nødvendig å forandre andre komponentverdier enn for R20 og R21. For en forsterker med en utgangseffekt på mindre enn 20 W, må zenerdiodene ha lavere zenerspenning enn 20 V. Da må også R7 og R8 reduseres i verdi. For å redusere forvrengning og utgangsmotstand, kan det være tilstrekkelig å halvere verdien på R23.

Kretskortutlegg

Forsterkerens utlegg er vist nedenfor. Kortet måler 99x52 mm. Ved eventuelle erstatninger, vær sikker på at størrelse og pinneplassering på komponentene er korrekt, i særdeleshet for andre transistorer, ved montering på kretskortet.

Stykkliste

Med unntak av effektmotstandene kan 0,6 W metallfilmmotstander med 1 % toleranse brukes. Andre typer kan selvsagt også brukes. Drivertransistorene Q24/Q25 er hurtige typer med meget lav Cob. Imidlertid er forskjellen til det tradisjonelle paret BD139/BD140 sannsynligvis liten. Utgangstransistorene som brukes for Q34/Q35 er paret KSC5200/KSA1943 fra OnSemi. Disse kommer i plasthus og kan monteres direkte på kjølefinne. For en 20 W forsterker er effektdissipasjonen ca 25 W, så ikke undervurder kjølebehovet.

R1 680 ohm
R2 33 kohm
R7-R8 27 kohm for D5-D6 20 V zener
R9-R10 220 ohm
R13-R14 220 ohm for D5-D6 20 V zener
R15-R16 1,5 kohm
R20-R21 Velges ved test (typisk 680 ohm for 20 W)
R22 10 ohm
R23 220 (200) ohm min 2 W 1 % for 20x forsterkning (Reduser for lavere forsterkning)
R26-27 2,2 kohm
R28-29 0,47 (0,5) ohm min 3 W 1 %

RV19 500 ohm Potensiometer Bourns 3296W

C3-C4 22 nF Aksiell Film L 12,0mm D 6,5mm P 15,0 mm (Verdi ukritisk, P er lederavstand)
C34-35 68 pF NP0/C0G (eller radiell film) P 5,0 mm (Verdi påvirker stabiliteten)
C32-C33 10 µF Radiell Film L 18,0mm B 9,0mm P 15,0mm (Verdi ukritisk)

D5-D6 20 V 500 mW Zenerdiode DO-35

Q11, Q18 KSA992 TO-92
Q12, Q17 KSC1845 TO-92

Q24 KSA1381
Q25 KSC3503
Q30 KSC5200
Q31 KSA1943

J1 Skrueterminal 01x02 P 5,0 mm
J2-J5 Flatstift for kretskort P 5,0 mm

Kjølefinner

Please notice:
This project description is for non-commercial use, only. Using this document on a site and charging a fee for download is vialation of non-commercial use and prone to demand for payment. So, for commercial use, contact me for agreement of terms. This page, however, can be downloaded for own use, and linked to, not violating term of non-commercial use.


 
Hjem

Copyright©2020
Knut Harald Nygaard